Pensioen 123 Laag 2

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Geen invaliditeitspensioen vanuit de netto pensioenregeling

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen invaliditeitspensioen vanuit de netto pensioenregeling. Het invaliditeitspensioen is geheel in de basisregeling ondergebracht. Het kan zijn dat u een uitkering van de overheid krijgt. Dit is geregeld in de WIA en heet een WGA- of IVA-uitkering. Dit hangt af van de mate waarin u volgens UWV arbeidsongeschikt bent. U leest meer hierover op www.uwv.nl