cockpit

Welkom bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM

Financiële positie

De beleidsdekkingsgraad van december 2022 is 161,4%.

Betaaldata: 27ste van elke maand

Informatie voor als u pensioen ontvangt van ons. Uw jaaropgave en pensioenspecificatie staan klaar in Mijn documenten.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Lees o.a. over de instrumenten die we inzetten voor meer duurzaamheid, hoe wij omgaan met eventuele ongunstige effecten van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren en meer.

Nieuwe pensioenregeling: wat gaat er allemaal gebeuren?

De overheid heeft een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat ook uw pensioenregeling veranderen. Lees hier meer.

Wijziging doorgeven

Geef wijzigingen aan ons door via Mijn gegevens in MijnKLMPensioen.