Herstelplan vervallen

In de periode vanaf het einde van het vierde kwartaal van 2015 tot het einde van het derde kwartaal van 2017 was er sprake van een reservetekort. Als gevolg van dit reservetekort was een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. 

Sinds eind derde kwartaal in 2017 ligt de beleidsdekkingsgraad weer boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad waardoor er geen sprake meer is van een reservetekort. Per eind september 2017 is het herstelplan daardoor komen te vervallen.

Wat hield het herstelplan in?
In het herstelplan was aangetoond dat het pensioenfonds gegeven een verwachte economische ontwikkeling zonder inzet van extra maatregelen binnen de afgesproken termijn van 10 jaar weer ruim zou voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent dat volgens het voorgeschreven model dat gehanteerd wordt de rendementen op de beleggingen bij de verwachte renteontwikkeling voldoende zijn om te herstellen.

Bij de invulling van het herstelplan wordt uitgegaan van de gemaakte afspraken tussen KLM en het pensioenfonds. Het herstelplan zelf is een technisch document waarbij rekening houdend met de door de toezichthouder gegeven uitgangspunten een herstelscenario wordt doorgerekend. 

Terug naar: financiële positie van het pensioenfonds

Terug naar: hoe zeker is uw pensioen?

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)