Nieuws

Rond 1 januari 2022 met pensioen?

30 juni 2021

Kijk in MijnKLMPensioen naar uw pensioenuitkering

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Afhankelijk van uw keuzes wordt uw pensioenuitkering met de nieuwe omrekenfactoren hoger of lager dan met de oude omrekenfactoren.

Wat betekent dit voor u?

In Mijn basispensioen ziet u half juli het effect van keuzes en de wijziging van de omrekenfactoren op uw pensioenuitkering.

  • Kiest u uw pensioendatum voor of op 1-1-2022 dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de huidige omrekenfactoren.
  • Kiest u uw pensioendatum na 1-1-2022 dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de nieuwe omrekenfactoren.
  • Bepaal of u uw pensioendatum voor of na 1 januari 2021 wilt en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is. HR KLM geeft dit aan ons door. U krijgt van ons de pensioeningangsbrief en het formulier om uw keuzes definitief door te geven.