Nieuws

Wetsvoorstel met nieuwe pensioenregels naar de Tweede Kamer

1 april 2022

Deze week is een wetsvoorstel ingediend om de regels voor pensioen in Nederland aan te passen. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, heeft dit ook gevolgen voor de manier waarop wij straks uw pensioen regelen. We vinden het belangrijk dat u weet waarom en wanneer er nieuwe regels komen. 

Waarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioen?

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd op het gebied van demografie, economie en de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden en mensen werken over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Daarnaast is gebleken dat het huidige pensioenstelsel minder bestand was tegen financiële schokken en langdurige lagere rente dan werd verwacht. Al deze elementen bij elkaar hebben geleid tot de conclusie dat het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet toekomstbestendig is.  

Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten waarin nieuwe afspraken over pensioenen en AOW staan. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat het Nederlandse pensioenstelsel beter bestand is tegen nadelige ontwikkelingen op financiële markten en voorkomen dat bepaalde generaties in hun pensioenopbouw benadeeld worden ten opzichte van andere generaties.

Om de nieuwe afspraken door te kunnen voeren moet de pensioenwetgeving worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. Als de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer instemmen met dit voorstel, gaat de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen in.

Wanneer gaat u iets merken van de veranderingen?

Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, gaan de nieuwe regels naar verwachting (gedeeltelijk) vanaf 1 januari 2023 gelden. Per deze datum wordt het naar verwachting mogelijk dat, onder voorwaarden, een bedrag ineens uit het pensioenvermogen mag worden opgenomen (dit is nu nog niet mogelijk). Uiterlijk per 1 januari 2027 moet de grootste wijziging zijn doorgevoerd: dan moeten alle pensioenuitvoerders in Nederland overgestapt zijn naar het nieuwe pensioenstelsel.

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn voor uw pensioen straks eerst KLM en VNV aan zet. Zij bepalen samen hoe uw pensioenregeling er uit komt te zien. Het pensioenfonds is nauw betrokken en staat KLM en VNV met informatie en advies terzijde. Daarna kunnen we voor u berekenen wat de wijzigingen betekenen voor uw persoonlijke pensioen en de wijzigingen in de administratie verwerken. Dit moet, zoals gezegd, uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn.

Er is een stuurgroep opgericht waarin zowel KLM, VNV als het pensioenfondsbestuur zitting hebben. Deze stuurgroep bewaakt de voortgang en draagt er zorg voor dat relevante besluiten tijdig worden gemaakt en geïmplementeerd.

Uiteraard houden wij u van alle wijzigingen op de hoogte. Omdat sommige wijzigingen al per 1 januari 2023 gaan gelden, kan het zo zijn dat wij in de loop van dit jaar al hierover met u communiceren.

Wat betekent dit op dit moment voor u?

Op dit moment verandert er nog niks aan de pensioenregeling. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we voorlopig uitvoeren volgens de huidige regeling.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via (020) 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.