Nieuws

3 januari 2009

Nieuws

Positief indexatiebesluit 2011

In de bestuursvergadering van 10 december j.l. heeft het bestuur besloten dat er geïndexeerd wordt volgens de bepalingen van het reglement.