Pensioen 123 Laag 2

Deelname netto pensioenregeling

Deelname of niet (meer) deelnemen

In verband met de wettelijke versobering van de pensioenopbouw ontvangt u pensioenpremietoelagen van KLM. Zodra u meer verdient dan € 112.189,- neemt u vanaf dat moment automatisch deel aan de netto pensioenregeling. Wilt u niet (meer) deelnemen aan de netto pensioenregeling? Dan moet u dat aan ons doorgeven.

Niet (meer) deelnemen of (weer) deelnemen

Niet (meer) deelnemen
Kiest u ervoor om niet (meer) deel te nemen aan de netto pensioenregeling? Vul dan het formulier 'Afstandsverklaring deelname netto pensioenregeling' in. 

(Weer) deelnemen
Na drie jaar kunt u (weer) deelnemen aan de netto pensioenregeling. U kunt dit aangeven door het formulier 'Intrekking afstandsverklaring' in te vullen en op te sturen naar het pensioenfonds.

Veelgestelde vragen

  • De netto pensioenregeling wordt aangeboden door uw pensioenfonds en is gebonden aan de regels van de Pensioenwet. U spaart voor levenslang netto ouderdomspensioen en bent verzekerd voor netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Het pensioenkapitaal dat u opbouwt is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in Box 3.

    Eigen vermogensopbouw betekent dat u buiten het pensioenfonds spaart voor een door u te bepalen doel. Het verschil met de netto pensioenregeling is dat uw eigen vermogensopbouw niet is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in Box 3.

    U neemt automatisch deel aan de netto pensioenregeling als uw pensioengevend loon hoger is dan € 112.189,- (niveau 2021 bij een fulltime dienstverband).