Pensioen 123 Laag 1

Wanneer moet u in actie komen in de netto pensioenregeling?

Deelname netto pensioenregeling

Als u niet (meer) deel wilt nemen aan de netto pensioenregeling. U kunt dit aangeven door een afstandsverklaring in te vullen en op te sturen naar het pensioenfonds.

Als u uw beleggingswijze wilt wijzigen

Tien jaar voor uw pensioendatum

Tien jaar voor uw pensioendatum maakt u een voorlopige keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering.

Twee maanden voor uw pensioendatum

Zes maanden (tot uiterlijk twee maanden) voor uw pensioendatum kiest u definitief voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering.

waardeoverdracht

Waardeoverdracht netto pensioenregeling

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde netto pensioen, als u dat wilt, meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, als die ook een netto pensioenregeling heeft.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt en u wilt niet meer deelnemen aan de netto pensioenregeling.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u verhuist naar het buitenland

Als u werkloos wordt

Als u vragen hebt

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met Pensioenservice.