Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het netto pensioenkapitaal dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde.

Veelgestelde vragen

  • Jazeker u kunt een overzicht van de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw partner en een indicatie van het effect van ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen voor uw ex-partner aanvragen. Vul daarvoor het formulier verdeling bij scheiding: indicatie aanvragen in, dan maken wij een indicatieve opgave voor u.

  • Als u niets regelt via het pensioenfonds moet u wanneer u met pensioen gaat, zelf het eventueel afgesproken deel overmaken aan uw ex-partner.

  • Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tenzij u daar andere afspraken over hebt gemaakt.

    Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner als u overlijdt
    Hebt u bij pensionering een deel van uw ouderdomspensioen geruild voor nabestaandenpensioen? Uw ex-partner krijgt dan bijzonder nabestaandenpensioen als u overlijdt.

verkeerstoren