Pensioen 123 Laag 2

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft KLM dit aan ons door. U ontvangt dan de toelage op het bruto invaliditeitspensioen voor de voortzetting van uw netto pensioenopbouw. Deze toelage is bedoeld om te gebruiken voor de netto pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Overleg eventueel met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

Veelgestelde vragen

    • Is uw invaliditeitspensioen ingegaan op of na 1 januari 2006? Dan kunt u (blijven) deelnemen aan de netto pensioenregeling als uw pensioengevend salaris boven de fiscale aftoppingsgrens zit.
    • Is uw invaliditeitspensioen ingegaan vóór 1 januari 2006? Dan is de netto pensioenregeling niet op u van toepassing.

U ontvangt persoonlijke informatie van ons

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt krijgt u van ons een brief. Hierin leggen we precies uit wat er gebeurt en waar u recht op hebt. Hebt u dan nog vragen? Bel ons om alles door te spreken. Neem ook contact met ons op wanneer uw situatie wijzigt.