Pensioen 123 Laag 2

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt

U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door KLM en het UWV. Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook hebt u recht op een invaliditeitspensioen. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt.

Veelgestelde vragen

  • Vanaf uw derde ziektejaar ontvangt u invaliditeitspensioen. De hoogte hiervan is afhnakelijk van de hoogte van uw salaris. Bent u korter dan twee jaar ziek? Dan verandert er nog niets, u blijft salaris ontvangen van KLM.

  • Werkt u in deeltijd op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt? Dan ontvangt u een aanvullend invaliditeitspensioen, dat gebaseerd is op het salaris voordat u minder bent gaan werken. Behalve als u zich daarvoor hebt afgemeld.

U ontvangt persoonlijke informatie van ons

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt krijgt u van ons een brief. Hierin leggen we precies uit wat er gebeurt en waar u recht op hebt. Hebt u dan nog vragen? Bel ons om alles door te spreken. Neem ook contact met ons op wanneer uw situatie wijzigt.