Pensioen 123 Laag 2

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt

U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door KLM en het UWV. Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook hebt u recht op een invaliditeitspensioen. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt.

U ontvangt informatie over uw specifieke situatie per brief van ons

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u van ons een brief met daarin uitgelegd wat er nu gaat gebeuren en waar u recht op hebt. Hierin leggen we precies voor uw situatie uit wat er gebeurt. Hebt u dan nog vragen? Bel ons dan om alles door te spreken of maak een afspraak om met ons te videobellen.

Als er later iets aan uw situatie verandert, kan dit invloed hebben op uw uitkering. Wij ontvangen deze informatie van het UWV. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie op tijd doorgeeft aan het UWV.

Veelgestelde vragen

Vanaf uw derde ziektejaar ontvangt u invaliditeitspensioen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw salaris. Bent u korter dan twee jaar ziek? Dan verandert er nog niets, u blijft salaris ontvangen van KLM.

Werkt u in deeltijd op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt? Dan ontvangt u een aanvullend invaliditeitspensioen, dat gebaseerd is op het salaris voordat u minder bent gaan werken. Behalve als u zich daarvoor hebt afgemeld.