Pensioen 123 Laag 2

Bij arbeidsongeschiktheid netto pensioenopbouw op basis van IP toelage

Compensatie voor uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een IP toelage op het basis invaliditeitspensioen. Deze toelage is bedoeld voor uw netto pensioenopbouw.  Met het netto bedrag van de compensatie kunt u blijven deelnemen aan de netto pensioenregeling. U bent hiermee ook verzekerd voor het netto nabestaanden- en wezenpensioen.

Veelgestelde vragen

  • Is uw invaliditeitspensioen ingegaan op of na 1 januari 2006? Dan kunt u (blijven) deelnemen aan de netto pensioenregeling als uw pensioengevend salaris boven de fiscale aftoppingsgrens zit.
  • Is uw invaliditeitspensioen ingegaan vóór 1 januari 2006? Dan is de netto pensioenregeling niet op u van toepassing.

U ontvangt persoonlijke informatie van ons

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt krijgt u van ons een brief. Hierin leggen we precies uit wat er gebeurt en waar u recht op hebt. Hebt u dan nog vragen? Bel ons om alles door te spreken. Neem ook contact met ons op wanneer uw situatie wijzigt.