Pensioen 123 Laag 2

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Bent u arbeidsongeschikt?

U bent verzekerd van een inkomen en u blijft pensioen opbouwen, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. De verzekeringen voor uw partner en kinderen lopen ook door.

De eerste twee jaar dat u arbeidsongeschikt bent betaalt KLM uw salaris door. Daarna hebt u recht op een invaliditeitspensioen.

Opbouw van uw basispensioen gaat door

Als u arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw tot € 112.289,- (in 2021 bij een dienstverband van 100%) zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. U ontvangt een bruto toelage om zelf de opbouw van pensioen boven het genoemde bedrag te kunnen verzorgen.

Vanaf het derde jaar Invaliditeitspensioen in plaats van salaris
De eerste twee jaar betaalt KLM uw salaris door. Vanaf het derde ziektejaar hebt u recht op een invaliditeitspensioen. De hoogte van het uit te keren invaliditeitspensioen wordt niet beperkt door de bovengrens van € 112.189,-. De WIA-uitkering die u van het UWV ontvangt, wordt op het invaliditeitspensioen in mindering gebracht.

U bent welkom voor een persoonlijk gesprek, wij helpen u graag.

Waar moet u nog rekening mee houden als u arbeidsongeschikt raakt?

  • Werkt u in deeltijd? Dan hebt u wellicht recht op een aanvullend invaliditeitspensioen, tenzij u zich daarvoor hebt afgemeld.
  • Wij vragen u bij aanvang en periodiek tijdens uw arbeidsongeschiktheid mee te werken aan een geneeskundig onderzoek.

Veelgestelde vragen

  • Werkt u in deeltijd op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt? Dan ontvangt u een aanvullend invaliditeitspensioen, dat gebaseerd is op het salaris voordat u minder bent gaan werken. Behalve als u zich daarvoor hebt afgemeld.

  • Vanaf uw derde ziektejaar ontvangt u invaliditeitspensioen. De hoogte hiervan is afhnakelijk van de hoogte van uw salaris. Bent u korter dan twee jaar ziek? Dan verandert er nog niets, u blijft salaris ontvangen van KLM.

U ontvangt persoonlijke informatie van ons

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt krijgt u van ons een brief. Hierin leggen we precies uit wat er gebeurt en waar u recht op hebt. Hebt u dan nog vragen? Bel ons om alles door te spreken. Neem ook contact met ons op wanneer uw situatie wijzigt.