Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een invaliditeitspensioen. Dat compenseert (gedeeltelijk) het wegvallen van uw inkomen na twee ziektejaren. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV en KLM.

Checklist: waar moet u rekening mee houden als u arbeidsongeschikt raakt?

  • De eerste twee jaar verandert er nog niets voor uw pensioen. U blijft van KLM salaris ontvangen en blijft pensioen opbouwen.
  • Vanaf uw derde ziektejaar ontvangt u invaliditeitspensioen. De hoogte hiervan verschilt per persoon. Op de pensioenplanner ziet u wat u krijgt.
  • Werkt u in deeltijd? Dan ontvangt u wellicht een aanvullend invaliditeitspensioen, tenzij u zich daarvoor hebt afgemeld.
  • Gaat u invaliditeitspensioen ontvangen? Dan nodigen wij u uit voor een gesprek bij het pensioenfonds. Zo kunt u alles vragen over uw pensioensituatie.
  • Als een verandering in uw situatie invloed heeft op uw pensioen informeren wij u altijd!

Enkele algemene uitgangspunten

Wijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds
Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden hebben mogelijk invloed op uw pensioen. Als u binnen Nederland verhuist of gaat scheiden, hoeft u dit niet te melden. Wij ontvangen deze gegevens automatisch via Basisregistratie Personen (BRP). Woont u in het buitenland, dan moet u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven omdat deze niet bij de BRP bekend zijn.

Geneeskundig onderzoek
Wij vragen u bij aanvang en tijdens uw arbeidsongeschiktheid mee te werken aan een geneeskundig onderzoek. Hiervoor wijzen wij een onafhankelijke medische keuringsinstantie in Nederland aan. Het onderzoek vindt in Nederland plaats en wordt betaald door het fonds. U bent verplicht aan ons keuringsverzoek mee te werken binnen de termijn die wij stellen. Werkt u niet mee, dan kan uw recht op invaliditeitspensioen worden opgeschort of komen te vervallen.

Op uw verzoek verstrekken wij een vergoeding voor de door u gemaakte reiskosten om het geneeskundig onderzoek bij te wonen. Deze zijn € 0,55 per kilometer binnen Nederland naar de keuringslocatie en terug. Verblijfskosten worden niet vergoed. 

Brochure ArbeidsongeschiktheidDownloaden

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid:

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)