Financiële positie van het pensioenfonds

Wat is de financiële situatie eind oktober 2019?

  • Vermogen Het vermogen van het pensioenfonds is € 9,32 miljard.
  • Verplichtingen De verplichtingen, het totaal aan pensioenen nu en in de toekomst, zijn € 7,94 miljard.
  • Nominale dekkingsgraad gestegen De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De nominale dekkingsgraad is eind oktober 2019 117,3%.
  • Beleidsdekkingsgraad gedaald De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind oktober 2019 is de beleidsdekkingsgraad:120,7%.

Verplicht extra buffer opbouwen
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 23,1% meer zijn dan onze verplichtingen. Om naar verwachting voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Op dit moment ligt de beleidsdekkingsgraad van 120,7% net onder het vereiste niveau, waardoor sprake is van een reserveterkot. Het pensioenfonds moet nu een plan voorbereiden om De Nederlandsche Bank te laten zien dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen.

Het belang van de financiële situatie voor u als deelnemer
Het bestuur beslist ieder jaar opnieuw of er kan worden geïndexeerd en met welk percentage. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie.

Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige voorwaardelijke verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement en/of premies. De onvoorwaardelijke verhogingen zijn reeds gefinancierd. De wetgeving bevat strikte regels voor indexatie. Door deze strikte regels en de huidige ontwikkelingen op de financiële markten, is het niet zeker dat het pensioenfonds uw pensioen in de nabije toekomst volledig kan indexeren. Voor een afgebakende groep* geldt voor een periode van 10 jaar - gerekend vanaf de wijziging van de basispensioenregeling per 1 januari 2018 - een toeslagendepot. Indien en voor zover de jaarlijkse voorwaardelijke aanpassing niet uit de reguliere beschikbare middelen van het pensioenfonds kan worden gefinancierd, kan een voorwaardelijke aanpassing worden gefinancierd vanuit het toeslagendepot voor zover de middelen in het toeslagendepot toereikend zijn.
Naar verwachting hoeft uw pensioen in de komende vijf jaar niet te worden verlaagd.

Meer informatie:

 

* Deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden die op 1 januari 2018 verbonden zijn aan het pensioenfonds. Voorts komen in aanmerking vliegers voor wie de KLM cao voor vleugelvliegtuigen geldt in de periode 2018 tot en met 2027. Dit geldt ook voor hun nabestaanden en hun (ex) partners.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)