Financiële positie van het pensioenfonds

Wat is de financiële situatie op 30 september 2017?

  • Vermogen stabiel Het vermogen van het pensioenfonds is € 8,60 miljard (eind augustus € 8,59 miljard).
  • Verplichtingen gedaald De verplichtingen, het totaal aan pensioenen nu en in de toekomst, zijn gedaald tot € 6,63 miljard (eind augustus € 6,75 miljard).
  • Nominale dekkingsgraad gestegen De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De nominale dekkingsgraad is gestegen naar 129,6% (eind augustus 127,1%).
  • Beleidsdekkingsgraad gestegen De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind september 2017 is de beleidsdekkingsgraad:124,4% (eind augustus 123,0%).

Verplicht extra buffer opbouwen
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 23,2% meer zijn dan onze verplichtingen. Om voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Op dit moment ligt de beleidsdekkingsgraad van 124,4% boven het vereiste niveau. Vanaf eind september is er geen sprake meer van een reservetekort.

Herstelplan vervallen
In de periode vanaf het einde van het vierde kwartaal van 2015 tot het einde van het derde kwartaal van 2017 was er sprake van een reservetekort. Als gevolg van dit reservetekort was een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. In een herstelplan staat hoe het fonds binnen tien jaar weer uit de tekortsituatie verwacht te komen. Lees meer over het herstelplan.

Het belang van de financiële situatie voor u als deelnemer
Het bestuur beslist ieder jaar opnieuw of er kan worden geïndexeerd en met welk percentage. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie.

Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige voorwaardelijke verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement en/of premies. De onvoorwaardelijke verhogingen zijn reeds gefinancierd. U hebt door een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. De wetgeving bevat strikte regels voor indexatie. Door deze strikte regels en de huidige ontwikkelingen op de financiële markten, is het niet zeker dat het pensioenfonds uw pensioen in de nabije toekomst volledig kan indexeren. Naar verwachting hoeft uw pensioen in de komende vijf jaar niet te worden verlaagd.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)