Financiële positie van het pensioenfonds

Wat is de financiële situatie op 31 augustus 2018?

  • Vermogen gedaald Het vermogen van het pensioenfonds is € 8,74 miljard (eind juli € 8,77 miljard).
  • Verplichtingen gestegen De verplichtingen, het totaal aan pensioenen nu en in de toekomst, zijn € 6,76 miljard (eind juli € 6,71 miljard).
  • Nominale dekkingsgraad gedaald De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De nominale dekkingsgraad is 129,3% (eind juli 130,7%).
  • Beleidsdekkingsgraad iets gestegen De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind augustus 2018 is de beleidsdekkingsgraad:129,8% (eind juli 129,6%).

Verplicht extra buffer opbouwen
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 23,8% meer zijn dan onze verplichtingen. Om voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Op dit moment ligt de beleidsdekkingsgraad van 129,8% boven het vereiste niveau. Sinds eind september 2017 is er geen sprake meer van een reservetekort.

Herstelplan vervallen
In de periode vanaf het einde van het vierde kwartaal van 2015 tot het einde van het derde kwartaal van 2017 was er sprake van een reservetekort. Als gevolg van dit reservetekort was een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Per eind september 2017 is het herstelplan komen te vervallen. Lees meer over het herstelplan.

Het belang van de financiële situatie voor u als deelnemer
Het bestuur beslist ieder jaar opnieuw of er kan worden geïndexeerd en met welk percentage. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie.

Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige voorwaardelijke verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement en/of premies. De onvoorwaardelijke verhogingen zijn reeds gefinancierd. U hebt door een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. De wetgeving bevat strikte regels voor indexatie. Door deze strikte regels en de huidige ontwikkelingen op de financiële markten, is het niet zeker dat het pensioenfonds uw pensioen in de nabije toekomst volledig kan indexeren. Voor een afgebakende groep * geldt voor een periode van 10 jaar - gerekend vanaf de wijziging van de basispensioenregeling per 1 januari 2018 - een toeslagendepot. Indien en voor zover de jaarlijkse voorwaardelijke aanpassing niet uit de reguliere beschikbare middelen van het pensioenfonds kan worden gefinancierd, kan een voorwaardelijke aanpassing worden gefinancierd vanuit het toeslagendepot voor zover de middelen in het toeslagendepot toereikend zijn.
Naar verwachting hoeft uw pensioen in de komende vijf jaar niet te worden verlaagd.

Meer informatie:

 

* Deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden die op 1 januari 2018 verbonden zijn aan het pensioenfonds. Voorts komen in aanmerking vliegers voor wie de KLM cao voor vleugelvliegtuigen geldt in de periode 2018 tot en met 2027. Dit geldt ook voor hun nabestaanden en hun (ex) partners.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)