Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Het pensioenfonds voor:

Ruim 3.000 vliegers van KLM die pensioen opbouwen: de actieve deelnemers.

2.400 gepensioneerde deelnemers die pensioen ontvangen: vliegers, BWK's, leden van het Kerncorps en partners en kinderen van overleden deelnemers.

bestuurslid

Het bestuur van het pensioenfonds

Wie zijn wij?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit mensen die u en KLM goed kennen: vier personen namens actieve deelnemers, twee personen namens gepensioneerde deelnemers en twee personen namens werkgever KLM. Het bestuur kent een onafhankelijke externe voorzitter.

Onze missie

Wij zorgen voor een goede uitvoering van uw pensioen, waarbij we zorgvuldig de belangen van alle deelnemers afwegen. Daarnaast streven we naar een welvaartsvast pensioen, acceptabele risico’s en een goede dienstverlening tegen acceptabele kosten.

Waar staan wij voor?

Wij beleggen uw premie om ervoor te zorgen dat u het afgesproken pensioen krijgt. Daarbij zorgen wij voor een goede administratie van uw pensioen en een goed contact met u als deelnemer.

Wie zitten in het bestuur?

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet KLM samen met VNV. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Het bestuur maakt beslissingen over de beleggingen en het wel of niet indexeren. Bij iedere beslissing onderzoekt het bestuur of de belangen van alle deelnemers - jong en oud - voldoende zijn meegenomen en maakt een verantwoorde risicoafweging

Goede uitvoering van uw pensioen

Het bestuur wordt bij zijn taken ondersteund door een eigen bestuursbureau. Het bestuursbureau draagt zorg voor de goede uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van het pensioenfonds, beleidsvoorbereiding en -advisering en aansturing van externe partijen die voor het pensioenfonds werken. Een deel van de werkzaamheden, de pensioenadministratie en het vermogensbeheer, heeft het pensioenfonds uitbesteed aan Blue Sky Group.

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds

Interne controle: verantwoordingsorgaan, raad van toezicht, sleutelfunctiehouders en de compliance officer.

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB) , Autoriteit Financiële markten (AFM) en een externe accountant en actuaris.

Wie houden toezicht en controle

Het pensioenfonds maakt kosten

Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

Bij welke kosten maken wij in de basispensioenregeling leest u hier meer over.

Lees meer over onze kosten

Veelgestelde vragen

  • U kunt uw vraag aan het bestuur stellen via bestuur@klmvliegendfonds.nl. Vragen over uw persoonlijke pensioen kunt u stellen via pensioenservice@klmvliegendfonds.nl

  • Bestuurders krijgen een vergoeding als tegemoetkoming voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Deze tegemoetkoming bedraagt (bruto) € 8.000,- per jaar; met de mogelijkheid van verhoging voor enkele specifieke functies tot (bruto) € 10.000,- per jaar. Voor bestuursleden namens de pensioengerechtigden is de tegemoetkoming (bruto) € 15.000,- per jaar. De oorspronkelijke hoogte van de bedragen is bij het vaststellen in 2008 afgeleid van de toenmalige SER-regeling voor vacatiegelden. De vergoeding voor werkgeversleden in het bestuur wordt aan KLM uitgekeerd. Er is geen sprake van bonussen of ontslagvergoedingen.

    Verder kunnen bestuursleden aanspraak maken op een vaste onkostenvergoeding voor gebruik van privé-apparatuur, telefoon- en internetkosten en abonnementen alsmede een kilometervergoeding voor de reiskosten voor het bijwonen van pensioenfondsactiviteiten. Deze onkostenvergoeding is in overeenstemming met de zogenoemde vrijwilligersregeling en bedraagt (bruto) € 1.500,- per jaar. Van verdere declaratie van gemaakte kosten is geen sprake.

    In het kader van het wettelijk vereiste geschiktheidplan volgen bestuursleden opleidingen en wordt aan seminars deelgenomen. De kosten hiervan worden betaald door het pensioenfonds.