Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds - update 29 september

29 september 2020

Blijf op de hoogte

Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact daarvan op uw pensioenfonds.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn elke dag telefonisch en per e-mail bereikbaar voor al uw vragen. Gezien de huidige situatie heeft e-mail onze voorkeur.

Een persoonlijk pensioengesprek is voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers tijdelijk niet mogelijk. U kunt ons natuurlijk wel bellen en e-mailen.

Wij werken thuis, tenzij dat echt niet kan

Het bestuur en uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group werken vanuit huis. Alleen werkzaamheden die niet vanuit huis kunnen en noodzakelijke vergaderingen en afspraken vinden veilig op kantoor plaats. Met behulp van alle digitale hulpmiddelen blijkt de fysieke afstand geen belemmering om alle bestuurlijke taken en de uitvoering van uw pensioen goed te blijven vervullen.

De financiële impact van het coronavirus op uw pensioen

Het coronavirus is nog niet onder controle, wel loopt de sterfte als gevolg van corona terug en is de verwachting dat een vaccin in 2021 beschikbaar zal zijn. Overheden namen in de afgelopen maanden vooral lokale maatregelen, waarbij werd getracht om de negatieve impact op economische activiteiten te beperken. Het ondernemersvertrouwen is zowel in de VS als in Europa hersteld en de daling van de rente heeft een sterk positieve invloed op de Amerikaanse huizenmarkt.

Het effect van de corona-uitbraak op de actuele dekkingsgraad is groot door de daling van de rente en de aandelenkoersen. Vanaf het dieptepunt in maart zijn de aandelenkoersen grotendeels hersteld en in augustus was het beleggerssentiment heel positief. De rente blijft door het ruime monetaire beleid echter op een laag niveau steken, wat een negatieve impact heeft op de dekkingsgraad.

Wat betekent dit voor mijn pensioen uit de basis- en de netto pensioenregeling?
Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus in de basispensioenregeling geen effect op uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering. Wij hebben voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan zijn eventueel maatregelen nodig.
In de netto pensioenregeling heeft het nieuws over het coronavirus effect op de waarde van uw pensioenkapitaal. In MijnKLMPensioen kunt u uw pensioenkapitaal en uw verwachte netto pensioenuitkering bekijken. Krijgt u al een variabele pensioenuitkering, dan wordt het resultaat van de beleggingen mede meegenomen in de bepaling van de maandelijkse uitkering per 1 juli.

Financiële positie van het pensioenfonds

Leg uw e-mailadres vast

Controleer ook of u uw e-mailadres hebt doorgegeven in MijnKLMPensioen en kies bij Mijn gegevens voor Digitale post. U ontvangt dan een e-mail als er nieuwe post voor u klaarstaat in Mijn documenten. Zo houdt u meteen uw pensioenpost overzichtelijk bij elkaar.

E-mailadres controleren