Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Engagement: het gesprek aangaan

We beleggen wereldwijd in 3.500 bedrijven, dan hebben we ook echt invloed

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin wij investeren zich aan bepaalde normen houden zoals de Global Compact principes, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid).

Wij gaan vanaf volgend jaar het gesprek aan met bedrijven die bepaalde normen, zoals de UN Global Compact, schenden (reactief engagement). Dit doen wij op basis van diverse duurzaamheidsthema’s (proactief engagement). We hechten extra belang aan de volgende thema’s:

  • Klimaat en schone energie
  • Waardig werk en economische groei
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur
  • Kwaliteitsonderwijs

Rapporteren over onze gesprekken

Het voeren van de gesprekken zal via onze uitvoerder Blue Sky Group in eerste instantie uitbesteed worden aan de externe vermogensbeheerders waarna u via engagementrapportages leest over deze gesprekken. We verwachten de eerste rapportage in de loop van dit jaar (2021) te publiceren.

Veelgestelde vragen

Wij hechten belang aan environmental, social en governance factoren (“ESG”) in onsbeleggingsbeleid en wegen deze factoren mee in onze beleggingskeuzes zolang dit het behalen van de langetermijndoelstelling van ons pensioenfonds niet schaadt.

Daarbij vinden we de volgende doelen belangrijk:

  • Het behalen van de langetermijndoelstelling van het pensioenfonds waarbij rendement belangrijk is maar niet het enige criterium hoeft te zijn.
  • Wij realiseren van langetermijnwaardecreatie van ondernemingen. Dit sluit goed aan bij het langetermijn karakter van de verplichtingen van ons pensioenfonds. Voorwaarde hierbij is de bescherming van de reputatie en de geloofwaardigheid van ons fonds. 

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage