Engagement: het gesprek aangaan

We beleggen wereldwijd in 3.500 bedrijven, dan hebben we ook echt invloed

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin wij investeren zich aan bepaalde normen houden zoals de Global Compact principes, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid).

Wij gaan het gesprek aan met bedrijven die zich niet aan bepaalde normen, zoals de UN Global Compact houden (reactief engagement). Dit doen wij op basis van diverse duurzaamheidsthema’s (proactief engagement). We hechten extra belang aan de volgende thema’s:

 • Klimaat en schone energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

Het voeren van de gesprekken is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Bekijk hieronder ons engagementbeleid. 

Bijlage Grootte

Engagementbeleid

29 mrt. 2021
5.85 MB

Rapporteren over onze gesprekken

Het voeren van de gesprekken zal via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed worden aan een externe dienstverlener waarna u via engagementrapportages leest over deze gesprekken. We verwachten de eerste rapportage in de loop van dit jaar (2021) te publiceren.

Veelgestelde vragen

 • Wij hechten belang aan environmental, social en governance factoren (“ESG”) in onsbeleggingsbeleid en wegen deze factoren mee in onze beleggingskeuzes zolang dit het behalen van de langetermijndoelstelling van ons pensioenfonds niet schaadt.

  Daarbij vinden we de volgende doelen belangrijk:

  • Het behalen van de langetermijndoelstelling van het pensioenfonds waarbij rendement belangrijk is maar niet het enige criterium hoeft te zijn.
  • Wij realiseren van langetermijnwaardecreatie van ondernemingen. Dit sluit goed aan bij het langetermijn karakter van de verplichtingen van ons pensioenfonds. Voorwaarde hierbij is de bescherming van de reputatie en de geloofwaardigheid van ons fonds. 
  • UN Global Compact
  • Principles for Responsible Investment (PRI)
  • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles en ICGN Global Governance Principles
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • OESO-richtlijnen
  • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
 • Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

  • UNPRI
  • IVMB-convenant

  Lees daar hier meer over.