Pensioengerechtigden

Ontvangt u ouderdomspensioen, eventueel overbruggingspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen, AOW-hiaatcompensatie of invaliditeitspensioen? Dan leest u hier informatie die relevant is voor u. Voor uw persoonlijke situatie ga naar de Pensioenplanner.

Ontvangt u variabel beleggingspensioen, kijk voor uw persoonlijke situatie in de Pensioenplanner.

Goed voor u om te weten is dat alle pensioengerechtigden zowel in het bestuur van het pensioenfonds als in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd zijn.

Hier vindt u informatie over:

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)